همشهریان گرامی

درمانگاه شبانه روزی “کودک من” جهت جلوگیری از انتقال و شیوع بیماری کرونا، مشاوره غیر حضوری توسط پزشک متخصص اطفال و پزشک بزرگسالان را امکان پذیر نموده است.
پس از انتخاب پزشک مورد نظر و پرداخت آنلاین، از طریق تماس تلفنی با درمانگاه، مشاوره با پزشک مورد نظر را آغاز نمایید.

بدیهی است در صورت نیاز به ویزیت حضوری مبلغ مشاوره بازگردانده و ما به التفاوت از بیمار دریافت می شود.

تذکر:

لطفا پیش از پرداخت مبلغ از قسمت پزشک های آنلاین از حضور پزشک مورد نظر اطمینان حاصل فرمایید.

ویزیت پزشک متخصص اطفال

  • جدا کننده بخش

  • لطفا برای هر پزشک در ساعت اشاره شده تماس بگیرید.